Małopolskie Biuro Finansowe

Nasz zespół

Aneta CyganWykształcenie wyższe mgr na kierunku „Finanse i Bankowość” (Akademia Ekonomiczna, Kraków).

Konsultant Krajowego Systemu Usług w zakresie świadczenia usług informacyjnych (od stycznia 2007 r.) i usług doradczych o charakterze ogólnym (od czerwca 2011 r.).

Kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług informacyjnych i doradczych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MSP) z zakresu: sporządzania wniosków o pożyczkę i biznesplanów, zakładania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej (aspekty prawno – administracyjne, obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników), możliwości pozyskania środków na realizacje projektów w ramach programów krajowych oraz Unii Europejskiej, a także innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, leasing).

Doświadczenie w zakresie tworzenia montaży finansowych oraz aplikowania o zewnętrzne finansowanie, prowadzenia audytów i rozliczania pożyczek udzielanych MSP na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej.

Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania prognozy oraz analizy finansowej MSP nabyta w trakcie pracy zawodowej polegającej m.in. na ocenie zdolności kredytowej oraz fachowej pomocy udzielanej podmiotom gospodarczym w tworzeniu biznesplanów będących załącznikami do wniosków kredytowych, jak również wniosków o dofinansowanie w postaci bezzwrotnych dotacji.

Udział w licznych kursach, seminariach oraz szkoleniach, potwierdzony certyfikatem bądź zaświadczeniem:
 • Zasady rozliczania dotacji unijnych
 • Analiza marketingowa przedsiębiorstwa
 • Prawo pracy i kadry
 • Praktyczne aspekty opieki nad klientem KSU PK w wymiarze finansowym. Planowanie finansowe oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze źródeł UE
 • Planowanie i Zarządzanie Rozwojem Kapitału Ludzkiego w Przedsiębiorstwach
 • Rozwój umiejętności kierowania pracownikami
 • Menedżer coachem. Jak zwiększać produktywność zespołu wykorzystując coachingowy styl zarządzania
 • „Proffesional NLP Practitioner”
 • Praktyczne tworzenie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zarządzanie czasem
 • Auditor wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
 • Diagnozowanie potrzeb klienta
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach spowolnienia gospodarczego
 • Administracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zasady wypełniania wniosków o wsparcie i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł
 • Zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczną w kontekście działań skierowanych do przedsiębiorców
 • Obsługa i diagnoza potrzeb klienta
 • Budowanie doznań klienta
 • Praktyczne aspekty korzystania ze źródeł prawa
 • Kwalifikowalność kosztów oraz zasady rozliczania projektów finansowanych z EFS w ramach POKL
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Finansowanie działalności innowacyjnej – jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
 • Krajowe i zagraniczne instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej
 • Jak skutecznie i bezboleśnie zrealizować projekt ze ZPORR
 • Zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczną – identyfikacja pomocy publicznej, podstawy systemu kontroli pomocy publicznej, pomoc de minimis
 • Ubezpieczenia i koszty wynagrodzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej
Wszystkie certyfikaty i zaświadczenia dostępne do wglądu w pliku PDF (3,2 MB).

Publikacje:
Dobre Rady 01/2016
Gazeta Myślenicka 23.08.2007

Kalkulator rat kredytowych oraz kalkulator zdolności kredytowej

Sprawdź swoją
zdolność kredytową


Oblicz

Oblicz swoją
ratę kredytu


Oblicz
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014-2023 Ósemka Małopolskie Biuro Finansowe
Oferta: kredyty, pożyczki, leasing, dotacje, ubezpieczenia i kredyty dla firm
Strony internetowe: impulsivo.pl