Małopolskie Biuro Finansowe

Dotacje z UE

Dotacja, to jedna z kilku form finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, która obok kredytów krótko- i długoterminowych, pożyczek, factoringu czy leasingu pozwala zrealizować planowaną inwestycję.
99,8 % wszystkich firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tzw. sektor MŚP. W latach 2014-2020 firmy te mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych. Dotacje będą pochodzić z trzech głównych źródeł tzn.
 1. Programu Inteligentny Rozwój,
 2. Programu Polska Wschodnia oraz
 3. programów regionalnych.
Główne cele, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne to:
 • inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz
 • inwestycje przedsiębiorstw w podnoszenie konkurencyjności.

Dotacje dla firm


Na realizacje celów, które są skierowane bezpośrednio do firm przewidziano, w ramach ww. programów, prawie 16 mld euro.
Dotacje wykorzystywane będą tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe. W przedsięwzięciach o mniejszym ryzyku, zwiększy się rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm.

Największe pieniądze dla firm na inwestycje, ale też na projekty miękkie, np. szkolenia dla pracowników, będą pochodzić z programów regionalnych.

Zapraszamy Państwa do naszego Biura w celu poznania szczegółów na temat możliwości aplikowania o dotacje w Małopolsce, terminów składania wniosków aplikacyjnych i innych kwestii związanych z pozyskaniem bezzwrotnych środków unijnych na realizację planowanego przedsięwzięcia.

 


POŻYCZKA unijna dla firm


POŻYCZKA na preferencyjnych warunkach:
 • stałe oprocentowanie od 3,26% w skali roku
 • prowizja 0,5% lub 2% (zależy od okresu prowadzenia działalności gospodarczej)
 • kwota od 5.000 do 250.000 zł
 • okres spłaty do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • na każdy cel związany z rozwojem firmy
Kalkulator rat kredytowych oraz kalkulator zdolności kredytowej

Sprawdź swoją
zdolność kredytową


Oblicz

Oblicz swoją
ratę kredytu


Oblicz
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014-2022 Ósemka Małopolskie Biuro Finansowe
Oferta: kredyty, pożyczki, leasing, dotacje, ubezpieczenia i kredyty dla firm
Strony internetowe: impulsivo.pl